Αγγλικός Όρος
set expression
Πηγές
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παγιωμένη έκφραση (η)

feedback