Αγγλικός Όρος
fixed expression
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παγιωμένη έκφραση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback