ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παθητική πρόταση passive clause
παθητική μετοχή (η) passive participle
Παθητική γνώση (η) passive knowledge
παθητική γλωσσική γνώση (η) passive language knowledge
παθητική γλωσσική γνώση (η) passive language knowledge
παθητική (δομή) χωρίς δράστη (η) agentless passive
παθητική (δομή) δράστη (η) agentive passive
παθητικά δίγλωσσα λεξικά (τα) passive dictionaries
Παεσική (η) (γλώσσα) Paez
Παεσική (η) (γλώσσα) Paezan