Αγγλικός Όρος
passive dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητικά δίγλωσσα λεξικά (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback