Αγγλικός Όρος
agentless passive
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική (δομή) χωρίς δράστη (η)

feedback