Αγγλικός Όρος
agentive passive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική (δομή) δράστη (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback