Αγγλικός Όρος
passive language knowledge
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική γλωσσική γνώση (η)

feedback