ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
Παλλόμενος-η-ο roll, trill
παλλόμενος-η-ο rolled
παλλόμενος-η-ο trill
παλλόμενος,-η,-ο vibrant
παλμιοκωδική διαμόρφωση (η) Pulse Code Modulation
παλμογράφημα (το) oscillogram
παλμός (ο) pulse 
Πάμα-Νιουνγκάν Pama-Nyungan
Πάμα-Νιουνγκάν γλώσσες (οι) Pama-Nyungan languages
πανδιαλεκτικτός,-ή,-ό pandialectal