Αγγλικός Όρος
pulse 
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παλμός (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback