Αγγλικός Όρος
pandialectal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πανδιαλεκτικτός,-ή,-ό

feedback