Αγγλικός Όρος
Pulse Code Modulation
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παλμιοκωδική διαμόρφωση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback