Αγγλικός Όρος
roll, trill
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παλλόμενος-η-ο

feedback