Αγγλικός Όρος
Pama-Nyungan languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πάμα-Νιουνγκάν γλώσσες (οι)

feedback