Αγγλικός Όρος
oscillogram
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παλμογράφημα (το)

feedback