ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
Πρωτοινδοευρωπαϊκή (η) (γλώσσα) PIE
πρωτόκολλο protocol
Πρωτόκοσμος (ο) Proto-World
πρωτολέξη (η) vocable
πρωτότητα firstness
πρωτοτυπικά φαινόμενα (τα) prototype effects
πρωτοτυπική δομή (η) prototype structure
πρωτοτυπική θεωρία (η) prototype semantics
πρωτοτυπική θεωρία (η) prototype theory
πρωτοτυπική σημασιολογία (η) prototype semantics