ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παθητικό ρήμα (το) passive verb
παθητικοποίηση (η) passivization
παθητικοποιώ passivize
παθητικός αρθρωτής (ο) passive articulator
παθητικός μετασχηματισμός (ο) passive transformation
παθητικός,-ή,-ό passive (pass, PASS)
Παθολογία (η) pathology
παθολογία ομιλίας-γλώσσας (η) speech-language pathology
παθολογία της ομιλίας speech pathology
παθολόγος της ομιλίας (ο) speech pathologist