ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
Ουζμπέκ (η) (γλώσσα) Uzbeki
Ουζμπέκ UZ
Ουζμπέκ Uzbek
ουδετέρωση (η) neutralization
ουδέτερος,-η,-ο neuter
ουδέτερος,-η,-ο neutral
ουδέτερος,-η,-ο default
ουδέτερος χαρακτηρισμός (ο) default specification
ουδέτερος χαρακτηρισμός default specification
ουδέτερος κανόνας default rule (DR)