Αγγλικός Όρος
default rule (DR)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προτερόθετος κανόνας
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ουδέτερος κανόνας

feedback