Αγγλικός Όρος
neutral
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουδέτερος,-η,-ο

feedback