Αγγλικός Όρος
neutralization
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουδετεροποίηση (η)
Πηγές
Crystal (2003)
ΛΚΝ
Όρος
ουδετέρωση (η)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback