Αγγλικός Όρος
default specification
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προτερόθετος χαρακτηρισμός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ουδέτερος χαρακτηρισμός

feedback