Αγγλικός Όρος
default specification
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουδέτερος χαρακτηρισμός (ο)

feedback