Αγγλικός Όρος
default
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
βασικός,-ή,-ό
Όρος
ουδέτερος,-η,-ο

feedback