Αγγλικός Όρος
neuter
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουδέτερος,-η,-ο
Πηγή
ΛΚΝ

feedback