ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
Λανγκάζ (η), Λόγος (ο), Γλώσσα (η) langage
Λανγκάζ (η), Λόγος (ο), Γλώσσα (η) langage
λανγκ (η) langue
λανθανότητα (η) latency
λανθάνων-ουσα-ον latent
λανθάνον σύμφωνο (το) latent consonant
λανθάνουσα ψυχολογική δομή (η) latent psychologigal structure
λανθάνοντες μουσικοί τόνοι (οι) latent tones
λανθάνουσα λέξη (η) latent word
λανθασμένη χρήση λέξης (η) malapropism