Αγγλικός Όρος
latent psychologigal structure
Πηγή
Margie Berns (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λανθάνουσα ψυχολογική δομή (η)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback