Αγγλικός Όρος
latency
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λανθανότητα (η)
Πηγή
TELETERM

feedback