Αγγλικός Όρος
langue
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Carr (2008)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λανγκ (η)
Όρος
γλώσσα (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)

feedback