Αγγλικός Όρος
latent tones
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λανθάνοντες μουσικοί τόνοι (οι)

feedback