Αγγλικός Όρος
latent word
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λανθάνουσα λέξη (η)

feedback