ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λάθος χρήση (η) abusage
λάθος ομιλίας (ηθοποιών) (το) blooper
λάθος γνώσης error
Λάθος (γνώσης) (το) error
λαϊκή ετυμολογία (η) folk etymology
λάθος εμμονής (το) perseveration error
Λαϊκή ετυμολογία (η), Παρετυμολογία (η) popular etymology
λαϊκή ετυμολογία (η) popular etymology
λάθος αναστροφής (το) reversal error
λάθος ομιλίας speech error