Αγγλικός Όρος
blooper
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάθος ομιλίας (ηθοποιών) (το)

feedback