Αγγλικός Όρος
speech error
Πηγές
Richards et al. (1985)
Fromkin (2011)
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάθος ομιλίας

feedback