Αγγλικός Όρος
error
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λάθος
Όρος
λάθος γνώσης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback