Αγγλικός Όρος
abusage
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάθος χρήση (η)

feedback