Αγγλικός Όρος
error
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λάθος (γνώσης) (το)

feedback