Αγγλικός Όρος
folk etymology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λαϊκή ετυμολογία (η)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
παρετυμολογία (η)
Πηγές
Crystal
McMahon
Ξυδόπουλος (2007)

feedback