ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κατάλογος βάσης (ο) base list
κρούση (η) beat
Κόρπους Έρευνας Επικοινωνιών Μπελ (το) Bellcore
Κόρπους Αγγλικών των Εφήβων του Λονδίνου του Μπέργκεν (COLT) (το) Bergen Corpus of London Teenage English (COLT)
καλύτερο παράδειγμα (το) best example
καλύτερο ταίριασμα (το) best match
καλύτερη διαδρομή (η) best path
καλύτερο μονοπάτι (το) best path
καθοµιλουµένη των αγγλοφώνων αφροαµερικανών (η) BEV
κραυγή πουλιών (η) bird call