Αγγλικός Όρος
base list
Πηγή
Tankó, G. 2016
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατάλογος βάσης (ο)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback