Αγγλικός Όρος
best path
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καλύτερη διαδρομή (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
καλύτερο μονοπάτι (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback