Αγγλικός Όρος
best example
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καλύτερο παράδειγμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback