Αγγλικός Όρος
bird call
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κραυγή πουλιών (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback