Αγγλικός Όρος
beat
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κρούση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
(ρυθμικός) κτύπος (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback