Αγγλικός Όρος
best match
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καλύτερο ταίριασμα (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback