Αγγλικός Όρος
BEV
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοµιλουµένη των αγγλοφώνων αφροαµερικανών (η)

feedback