ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
διαδρομή πρόσβασης (η) access route
δομή πρόσβασης (η) access structure
δομή με αιτιατική συν απαρέμφατο (η) accusative plus infinitive construction
διάχυτος-η-ο across-the-board
Διάχυτα φαινόμενα (τα), Φαινόμενα εκτός ορίων (τα) across-the-board (ATB)
Διάχυτα φαινόμενα (τα) across-the-board phenomena
δράση (η) action
δεσμός ενέργειας (ο) action bonding
δυναμικό δράσης (το) action potential
δράστης (ο) actor