Αγγλικός Όρος
accusative plus infinitive construction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δομή με αιτιατική συν απαρέμφατο (η)

feedback