Αγγλικός Όρος
access structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δομή πρόσβασης (η)
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback