Αγγλικός Όρος
across-the-board (ATB)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Διάχυτα φαινόμενα (τα), Φαινόμενα εκτός ορίων (τα)

feedback