Αγγλικός Όρος
action bonding
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δεσμός ενέργειας (ο)

feedback